Tidningar/Nya regler för insamling av returpapper

Tidningar/Nya regler för insamling av returpapper

Från och med årsskiftet blev det kommunalt insamlingsansvar för returpapper. Det innebär att det bara är MERAB, eller en av oss anlitad entreprenör, som får lov att hämta returpapper fastighetsnära.

I december 2020 bestämde regeringen att kommunerna ska ta över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med den 1 januari 2022. Det innebär att du som har fastighetsnära insamling av returpapper i ditt flerbostadshus eller verksamhet genom privata aktörer kan behöva se över dina avtal.

Vad räknas som returpapper?

Med returpapper avses bland annat tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper och pocketböcker. Det benämns som ”tidningar” på insamlingskärl. Det är viktigt att sortera ut och samla in returpapper så att det kan gå till materialåtervinning. Det är också mycket billigare än att lägga det i restavfallet.

För fastighetsägare av flerbostadsfastigheter och för verksamheter som idag har hämtning av returpapper genom privata aktörer innebär lagändringen att de behöver istället teckna ett abonnemang för returpapper direkt med MERAB. Det görs genom att kontakta vår kundtjänst.

Kan jag lämna returpapper på andra ställen?

Ägare till verksamheter och flerbostadshus med fastighetsnära insamling av returpapper, får endast anlita MERAB.