Tidningar/returpapper

Tidningar/returpapper

Sedan 2022 ansvarar kommunerna för insamling av returpapper. Det innebär att det bara är MERAB, eller en av oss anlitad entreprenör, som får lov att hämta returpapper fastighetsnära.

Vad räknas som returpapper?

Med returpapper avses bland annat tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer, kontorspapper och pocketböcker. Det benämns som ”tidningar” på insamlingskärl. Det är viktigt att sortera ut och samla in returpapper så att det kan gå till materialåtervinning. Det är också mycket billigare än att lägga det i restavfallet.

Kan jag lämna returpapper på andra ställen?

Ägare till verksamheter och flerbostadshus med fastighetsnära insamling av returpapper, får endast anlita MERAB.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window