Restavfall/Brännbart

Restavfall/Brännbart

Restavfall är avfall som blir kvar när man har tagit bort alla förpackningar. Ju mer ni sorterar ut förpackningarna, desto mindre brännbart får ni.

Sortering av restavfall/brännbart avfall

Restavfall läggs i en plastpåse/sopsäck och sedan i sopkärlet eller containern. Här placeras allt normalt avfall som inte går att lägga i kärl el. containrar för återvinning. Detta är: dammsugarpåsar och städavfall, kuvert och post-it-lappar, snus och cigaretter mm.

Förvaring av restavfall/brännbart avfall

Enligt lagstiftningen ska restavfall/brännbart avfall sorteras ut och förvaras åtskiljt från det som inte är brännbart och det som är farligt avfall. Sorteringen ska ske där avfallet uppkommer och får därför inte transporteras bort för sortering på annan plats. Avfallslämnare är skyldig att sortera ut förpackningar.