Restavfall/Brännbart

Restavfall/Brännbart

Restavfall är avfall som blir kvar när man har tagit bort alla förpackningar. Ju mer ni sorterar ut förpackningarna, desto mindre restavfall får ni.

Sortering av restavfall/brännbart avfall

Restavfall läggs i en plastpåse/sopsäck och sedan i sopkärlet eller containern. Här placeras allt normalt avfall som inte går att lägga i kärl eller containrar för återvinning. Detta är exempelvis dammsugarpåsar och städavfall, kuvert och post-it-lappar, snus och cigaretter med mera.

Förvaring av restavfall/brännbart avfall

Enligt lagstiftningen ska restavfall/brännbart avfall sorteras ut och förvaras åtskiljt från det som inte är brännbart och det som är farligt avfall. Sorteringen ska ske där avfallet uppkommer och får därför inte transporteras bort för sortering på annan plats. Avfallslämnare är skyldig att sortera ut förpackningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window