Förpackningar

Förpackningar

Den som har förpackningsavfall ansvarar för att sortera ut detta från annat avfall och detta bör ske på den plats där avfallet produceras. Det som ska sorteras ut ska delas upp i följande fraktioner:

  1. papper och kartong
  2. plast
  3. metall
  4. färgat glas
  5. ofärgat glas
  6. plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar
  7. trä
  8. övrigt förpackningsmaterial (det kan vara förpackningar av kork, porslin, keramik, tyg mm)

Alla hushåll och verksamheter måste sortera ut sina förpackningar.

Läs mer här om hur du som driver verksamhet kan lämna ditt avfall >

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window