Förpackningar

Förpackningar

Fler sopkärl.Tidningar  och förpackningar ska ni sortera ut och lämna på en återvinningscentral. Ni kan också abonnera på kärl eller container hos oss. Insamlingen gäller alla förpackningar av: metall, papper, glas och plast. Alla hushåll och verksamheter måste sortera ut sina förpackningar. Om ni är osäker på hur ni ska sortera materialet, kan ni läsa på förpackningen. Det brukar stå på svenska produkter.