Elektronikavfall

Elektronikavfall

  Skärmar och annan elektronik.Allt avfall som har sladd eller drivs med batteri räknas om elektronikavfall. Till exempel trasiga lampor, mobiltelefoner, vattenkokare och TV-apparater är elektronikavfall som ska sorteras ut och lämnas till återvinning.

Elektroniska produkter innehåller både ovanliga metaller och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och för miljön om de hanteras på fel sätt. Därför ska du alltid lämna trasig elektronik som inte går att laga till ett godkänt insamlingsställe. Det är till och med lag på att det ska sorteras ut.

Hur vet jag vad som är elektronikavfall?

En enkel regel är att allt som kan lysa, låta, har en sladd eller går på batteri är elektronik och ska hanteras som elektronikavfall när det slängs.

Överkryssad soptunna
All elektronik som säljs i Sverige måste vara märkt med en överkryssad soptunna. På små elektronikprodukter kan symbolen finnas på förpackningen istället. På Merabs återvinningscentraler kan du lämna ditt elektronikavfall.