Återbrukscontainer och second hand

Återbrukscontainer och second hand

Fyra blåa containrar och återbruk

Tänk på att saker som du vill slänga kanske kan vara till nytta och glädje för någon annan. Möbler, kläder och leksaker kan du kanske sälja eller skänka bort om det inte är några större fel på dem. Då behöver inte nya naturresurser användas för att tillverka nya produkter och dessutom sparas en hel del energi. 

Du kan också själv göra fynd genom att titta på vad det finns för begagnade saker på marknaden innan du köper något helt nytt. Lämna gärna dina prylar och möbler på någon av våra tre återvinningscentraler som har återbrukscontainer.

Återbrukscontainer i Eslöv, Hörby och  Höör

På MERABs återvinningscentral i Eslöv, Höör och Hörby finns en särskild återbrukscontianer. Återbrukscontainern är ett samarbete mellan MERAB och Emmaus Fredriksdal.  Parterna vill gynna återbruk och underlätta för kommuninvånare att dela med sig av sina gamla och oanvända möbler och andra saker.

Det som levereras till containern ger sysselsättning då det tas om hand, sorteras, snyggas upp och kontrolleras innan det lämnas in till Second Hand butik. Intäkterna går till välgörenhet utomlands. Mellan 75 – 80 procent av det som läggs i containern används igen.

Lämna gärna dina saker till en Miljönärvänlig verksamhet

En man i en second hand affär

Om du väljer att lämna dina saker till någon annan verksamhet se gärna till att den är Miljönärvänlig.

miljönär.se hittar du verksamheter som tar emot gamla saker samt verksamheter som kan reparera trasiga saker.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window