Återbrukscontainer och second hand

Återbrukscontainer och second hand

Saker som du vill slänga kanske kan vara till nytta och glädje för någon annan.

Möbler, kläder och leksaker kan du kanske sälja eller skänka bort om det inte är några större fel på dem. Då behöver inte nya naturresurser användas för att tillverka nya produkter och dessutom sparas en hel del energi. Du kan också själv göra fynd genom att titta på vad det finns för begagnade saker på marknaden innan du köper något helt nytt. Lämna gärna dina prylar och möbler på någon av våra fyra återvinningscentraler som har återbrukscontainer.

Återbrukscontainer i Eslöv, Hörby, Höör samt Löberöd

På MERABs återvinningscentraler i Eslöv, Höör, Hörby samt Löberöd finns en särskild återbrukscontianer. Återbrukscontainern är ett samarbete mellan MERAB och Emmpatus Fredriksdal. Vi vill tillsammans gynna återbruk och underlätta för kommuninvånare att dela med sig av sina gamla och oanvända möbler och andra saker.

Fyra blåa containrar och återbruk

Återbrukscontainer, här kan du lämna sådant som går att återanvända.

Det som levereras till containern ger sysselsättning då det tas om hand, sorteras, snyggas upp och kontrolleras innan det lämnas in till Second Hand butik. Intäkterna går till välgörenhet utomlands och inom Sverige. Mellan 75-80 procent av det som läggs i containern används igen. Läs mer på Emmpatus Fredrikdals webbplats.

Lämna gärna dina saker till en Miljönärvänlig verksamhet

Om du väljer att lämna dina saker till någon annan verksamhet se gärna till att den är ”miljönärvänlig”. På miljönär.se hittar du verksamheter som tar emot gamla saker samt verksamheter som kan reparera trasiga saker.

En man i en second hand affär

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window