Sorteringsblad på 33 språk

Sorteringsblad på 33 språk

På sopor.nu finns sorteringsblad på flera olika språk. Sorteringsbladen går att ladda ner och skriva ut och ger dig en kortfattad information om hur du sorterar de vanligaste förpackningarna samt mat- och restavfall. Materialet är fritt att använda.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window