Hur funkar källsortering?

Hur funkar källsortering?

Mjölkkartong, ketchupflaska, konserver, flaskor och tidningar.Källsortering innebär att man sorterar och separerar sitt avfall där det uppstår, det vill säga där källan till avfallet är. I Sverige är det lag på att till exempel förpackningar ska sorteras och lämnas till återvinning. Det är viktigt att du sorterar ditt avfall. Ju bättre du sorterar desto lättare är det att återvinna och då sparar vi på jordens resurser. För nybyggda bostäder finns det till och med regler från Boverket som säger att det ska finnas plats för källsortering av avfall i till exempel köket.

För villaägare i Mellanskåne har vi gjort det lite extra enkelt att källsortera eftersom vi erbjuder hämtning av tidningar och alla förpackningar direkt vid din fastighet.

Detta avfall ska alltid källsorteras:

  • Förpackningar – ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.
  • Tidningar – ska sorteras och lämnas antingen i facket/kärlet till tidningar där du bor (fastighetsnära insamling) eller till någon av våra återvinningscentraler.
  • Elektronikavfall – ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lagen om producentansvar.
  • Läkemedel – ska sorteras och lämnas till apotek enligt lagen om producentansvar.
  • Matavfall – ska sorteras enligt lokala föreskrifter som gäller i din kommun.
  • Farligt avfall – ska sorteras och lämnas till godkänt inlämningsställe enligt lag.

Läs mer på Sveriges avfallsportal: sopor.nu