Anmäl ägarbyte av fastighet

Anmäl ägarbyte av fastighet

Om du har köpt eller sålt en fastighet måste du alltid kontakta MERAB innan flytt och meddela att ägarbyte ska ske.

Om du byggt en ny fastighet måste du kontakta MERAB för att starta upp ett abonnemang.

För att kunna göra ett ägarbyte, måste Ni fylla i samtliga uppgifter markerade med *. Observera att avflyttningsdatum och inflyttningsdatum ska löpa efter varandra, dvs. det får ej vara några dagars mellanrum. Det är bara fastighetsägare som kan stå på abonnemanget.

Ägarbyte

Skriv din fastighetsbeteckning/adress
Välj din kommun
Ange e-postadress avflyttande kund
Välj datum för utflyttning
Ange ny adress
Ange ny postadress
Sktiv förnamn ny kund
Skriv efternamn ny kund
Ange e-postadress ny kund
Fylls i bara om anmälan gäller fritidshus
Skriv telefonnummer ny kund
Välj datum för inflyttning
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret för ägarbyte samlar vi in personuppgifter. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.