Lastväxlarflak

Lastväxlarflak

MERAB erbjuder till våra villa abonnenter lastväxlarflak för uthyrning och tömning.

12 m3

Utvändiga mått:
Längd: 4000 mm inklusive krok.
Bredd: 2350 mm.
Höjd: 1740 mm inklusive rullar.

Får väga max 8 ton.

Behandlingsavgift för innehåll tillkommer.

22 m3

Utvändiga mått:
Längd: 6232 mm inklusive krok.
Bredd: 2580 mm.
Höjd: 1840 mm inklusive rullar.

Får väga max 10 ton.

Behandlingsavgift för innehåll tillkommer.

35 m3

Utvändiga mått:
Längd: 6232 mm inklusive krok.
Bredd: 2580 mm.
Höjd: 2790 mm inklusive rullar.

Får väga max 10 ton.

Behandlingsavgift för innehåll tillkommer.

Tänk på att eventuella skador som uppkommer på containern i samband med uthyrning, debiteras kunden.

Kontakta oss för mer information antingen genom att ringa oss på telefon 0413 684 40 eller genom formuläret  nedan.

Behandlingsavgifter – Prislista Rönneholm                                            Gäller från 2021-01-01

Avfallsslag Pris per ton exkl moms
SKROT
Fragmenteringsskrot i hanterbar storlek 0 kr
VIRKE
Obehandlat 200 kr
Behandlat 400 kr
Tryckimpregnerat 1825 kr
KOMPOSTERBART
Trädgårdsavfall 400 kr
Grenar/ris (max 25 cm diameter) samt stockar 400 kr
Stubbar (över 25 cm diameter) 900 kr
BRÄNNBART AVFALL TILL FÖRBRÄNNING Prisförfrågan
(För att få den rätta prisbilden ber vi Er ringa då Brännbart kan ha  olika svårsorteringsgrad)
BLANDAT AVFALL TILL SORTERING
Avfall från industri- och verksamhet 1 400 kr
Avfall från bygg- och rivning 1 400 kr
AVFALL TILL DEPONI (avfallet ska karakteriseras av avfallsproducenten)* 
Asbest 1 515 kr
Industri-& verksamhet / Bygg-& rivning ** 1 415 kr
JORDMASSOR *
Förorenad jord – (IFA)*** Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Förorenad jord, MKM***  Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Förorenad jord, KM***  Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
Rena massor av jord – MRR ***  Föranmälan krävs Pris efter förfrågan
AVFALL TILL KONSTRUKTION (Deklaration av avfall för anläggningsarbete) ****
Rena massor av betong, tegel, sten/grus – MRR *** 200 kr
Rena massor av jord MRR*** Pris efter förfrågan
För avfall som ska deponeras gäller särskilda regler (NFS 2010:4).
Avfall som ska deponeras ska karakteriseras (beskrivas).
Karakteriseringen ska göras av avfallsproducenten.
Blanketter hittar du under ”Blanketter”.
** Avfall från industri-& verksamhet / bygg-& rivning till deponi
får max innehålla 10 volymprocent brännbart /organiskt avfall (NFS 2004:4, 12 §).
*** MRR – Mindre än ringa risk
(Naturvårdsverkets handbok, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten)
KM – Känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
MKM – Mindre känslig markanvändning
(Naturvårdsverkets Riktvärden för förorenad mark)
IFA – Icke farligt avfall
(Under haltgränserna för farligt avfall i Avfall Sveriges Rapport 2007:01,
Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Tabell 4.1)
**** Blankett ”Deklaration av avfall för anläggningsarbete” skall fyllas i
som intyg på att leveransen ej är förorenad (mer än MRR)
Kvalitetskrav
MERAB utför kontroller av avlämnat avfall. Vid dessa kontrolleras att avfallets innehåll överensstämmer med de uppgifter transportören uppgett vid invägning. Avvikelser från uppgifter lämnade vid invägningen medför att avfallet kan klassas om.
Felaktigt deklarerat eller felsorterat avfall innehållande
t.ex. farligt avfall, elektronik etc. debiteras med en sanktionsavgift på 2 000 kr
samt en timkostnad för eftersortering.

Beställning

Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonnummer
Skriv din e-postadress
Skriv t.ex storlek på lastväxlarflak, antal storsäck kompostjord som du vill beställa mm.
You must confirm you're not a robot.

I det här formuläret för beställning samlar vi in personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.