Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

En blå lastbil tömmer en grön container.På återvinningsstationerna kan man lämna förpackningar. Återvinningsstationerna är bara till för hushållen.

Det är Förpackningsinsamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna.

Vid överfulla containrar och nedskräpning på återvinningsstationerna, ring Förpackningsinsamlingen. Man kan även göra felanmälan genom att fylla i formuläret på www.ftiab.se

Det finns flera återvinningsstationer i varje kommun, ofta på välbesökta platser som t.ex. vid dagligvarubutiker och idrottsplatser. Nedan finns listan på återvinningsstationer i Eslöv, Hörby och Höör.

ESLÖV

HÖRBY

HÖÖR

Sallerup Tempo, Sockenvägen 2, p-platsen Konsum, Slagtoftavägen, p-platsen City Gross, Lilla Holma, Marknadsvägen, p-platsen
Lantmannavägen/Fjärdingsvägen Råbyvägen, vårdcentralen, p-platsen Höör ÅVC, Verkstadsgatan 3
Norregatan, p-platsen innan järnvägsövergången Skomakarevägen-Ystadsvägen, p-platsen Snogeröd, Havrevägen
Synålsvägen-Solvägen, p-platsen Askeröd, Lantmännens gamla magasin, p-platsen Sätofta, Nybyvägen/Elevvägen
Billinge, Vattenverksvägen Ludvigsborg, Kvarndammsvägen Tjörnarp, G:a Stationen
Gårdstånga, Flyingevägen S Rörum, lanthandeln, p-platsen
Harlösa, bakom ICA Svensköp, fotbollsplanen, p-platsen
Kungshult, Hasslerödsvägen, p-platsen Önneköp, Simons väg/Önnebo
Stehag, Stationsvägen Östraby, Möllagården, p-platsen
Stockamöllan, Rönnedalsvägen Stavröd ÅVC
Toftaholm, Kampanjevägen
Stehag ÅVC, Rönneholm
Eslöv ÅVC, Åkervägen 3
Löberöd ÅVC, Löparegatan
Marieholm ÅVC, Bruksgatan