Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

En blå lastbil tömmer en grön container.På återvinningsstationerna kan man lämna förpackningar. Återvinningsstationerna är bara till för hushållen.

Det är Förpacknings- & Tidnings Insamlingen som ansvarar för återvinningsstationerna. Vid överfulla containrar och nedskräpning på återvinningsstationerna, ring FTI. Man kan även göra felanmälan genom att fylla i formuläret på www.ftiab.se

Det finns flera återvinningsstationer i varje kommun, ofta på välbesökta platser som t.ex. vid dagligvarubutiker och idrottsplatser. Nedan finns listan på återvinningsstationer i Eslöv, Hörby och Höör.

ESLÖV

HÖRBY

HÖÖR

Sallerup Tempo, Sockenvägen 2, p-platsen Konsum, Slagtoftavägen, p-platsen City Gross, Lilla Holma, Marknadsvägen, p-platsen
Lantmannavägen/Fjärdingsvägen Kvantum, Ringsjövägen, p-platsen Lidl, Transportvägen, p-platsen
Norregatan, p-platsen innan järnvägsövergången Råbyvägen, vårdcentralen, p-platsen Snogeröd, Havrevägen
Synålsvägen-Solvägen, p-platsen Skomakarevägen-Ystadsvägen, p-platsen Sätofta, skolan
Billinge, Vattenverksvägen Askeröd, Lantmännens gamla magasin, p-platsen Tjörnarp, G:a Stationen
Gårdstånga, Flyingevägen Ludvigsborg, Kvarndammsvägen Höör ÅVC, Verkstadsgatan 3
Harlösa, bakom ICA S Rörum, lanthandeln, p-platsen
Kungshult, Hasslerödsvägen, p-platsen Satserup, skolan, p-platsen
Stehag, Stationsvägen Svensköp, fotbollsplanen, p-platsen
Stockamöllan, Rönnedalsvägen Önneköp, Simons väg/Önnebo
Toftaholm, Kampanjevägen Östraby, Möllagården, p-platsen
Stehag ÅVC, Rönneholm Stavröd ÅVC
Eslöv ÅVC, Åkervägen 3
Löberöd ÅVC, Löparegatan
Marieholm ÅVC, Bruksgatan