Fakturering

Fakturering

  • Helårsabonnemang faktureras två gånger per år om inte annat avtalats; i mars och september.
  • Fritidsabonnemang faktureras i maj.
  • Faktura betalas till bankgiro 926-7113
  • Fakturans OCR-nummer ska anges vid betalning.

Om faktura betalas från utlandet:

IBAN:  SE57 8000 0831 3952 4292 7852
BIC:  SWEDSESS

Autogiro

Autogiro är ett sätt att sköta betalningar genom automatisk överföring från ditt bankkonto på förfallodagen. Du kan anmäla dig till autogiro via din internetbank eller kontakta MERAB på 0413-684 40, så skickar vi ett avtal om autogiro som du skriver under och returnerar. När du har autogiro får du fortfarande en faktura, men den betalas automatiskt på förfallodagen. Det går att kombinera autogiro med e-faktura (se nedan).

Vissa banker har ett annat alternativ till autogiro som heter autobetalning. Anmälan och avanmälan sker direkt på internetbanken. Kontakta din bank för att få reda på om de kan erbjuda tjänsten

E-faktura

Om du inte längre vill ha pappersfaktura eller skriva in långa OCR-nummer vid betalning så kan du anmäla dig till e-faktura. Anmälan gör du via din internetbank. Om du tidigare fått faktura via e-post och anmäler dig för e-faktura; kontakta oss så vi kan ta bort e-postutskicket.

Har du frågor om innehållet i fakturan eller betalningar – kontakta MERAB på 0413-684 40

Vanliga frågor om e-faktura

En e-faktura skickas till dig via din internetbank. Fakturan kan du se i internetbanken och den ser ut precis som en pappersfaktura.

Du måste regelbundet kontrollera hos din internetbank om du har några e-fakturor som kommit in för betalning.

Nej, när du anmält dig till e-faktura får du inte längre någon pappersfaktura.

E-fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.

Ja det går bra. Det innebär att du får en e-faktura men du behöver inte godkänna den. Den kommer automatiskt att betalas på förfallodagen. Har du inte autogiro idag, se ovan hur du anmäler dig.

Vissa banker har ett annat alternativ till autogiro som heter autobetalning. Anmälan och avanmälan sker direkt på internetbanken. Kontakta din bank för att få reda på om de kan erbjuda tjänsten.

När du har godkänt din e-faktura hos din internetbank ser banken till att den betalas på förfallodagen.

E-fakturan får du vid samma tidpunkt som du skulle ha fått pappersfakturan.

Om du missar att betala din e-faktura får du en påminnelse på papper.

Om du byter bank måste du själv anmäla dig hos din nya bank för tjänsten e-faktura.

För allmänna frågor kan du kontakta din bank.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window