Matavfall blir till biogas

Matavfall blir till biogas

Matavfall eller organiskt avfall som det också kallas, är sånt som blir över efter tillagning av mat hemma i ditt kök eller på en restaurang. Men det kan också vara avfall som kommer från ett slakteri, en livsmedelsbutik eller jordbruk. Av matavfall blir det biogas och biogödsel.

Så här går det till:

 

1. Matavfall innehåller näring och energi. 2. Bakterier omvandlar matavafllet till biogas. 3. Biogasen används som fordonsbränsle till bilar. 4. Biogödsel används som näring i jordbruket. 5. Kretsloppet sluts, nya grödor kan odlas.
Biogas

Biogas bildas när organiskt avfall, till exempel matavfall, bryts ner av bakterier i en miljö som saknar syre. Processen kallas för rötning. Biogas består till största delen av metan och kan användas som fordonsbränsle för bilar, bussar och lastbilar.

Biogödsel

Biogödsel är det som blir över efter rötningen. Biogödsel kan användas för att ge näring till åkrar precis som vanligt gödsel.

Matavfallet från ditt hushåll tas omhand av en extern samarbetspartner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window