Matavfall blir till biogas

Matavfall blir till biogas

Matavfall eller organiskt avfall som det också kallas, är sånt som blir över efter tillagning av mat hemma i ditt kök eller på en restaurang. Men det kan också vara avfall som kommer från ett slakteri, en livsmedelsbutik eller jordbruk. Av matavfall blir det biogas och biogödsel.

Så här går det till när ditt matavfall blir till biogas och biogödsel

1. Matavfall innehåller näring och energi. 2. Bakterier omvandlar matavafllet till biogas. 3. Biogasen används som fordonsbränsle till bilar. 4. Biogödsel används som näring i jordbruket. 5. Kretsloppet sluts, nya grödor kan odlas.

Det matavfall som du sorterar ut blir till energi i form av biogas och näring i form av biogödsel.
Biogas bildas när organiskt avfall, till exempel matavfall, bryts ner av bakterier i en miljö som saknar syre. Processen kallas för rötning. Biogas består till största delen av metan och kan användas som fordonsbränsle för bilar, bussar och lastbilar.
Biogödsel är det som blir över efter rötningen. Biogödsel kan användas för att ge näring till åkrar precis som vanligt gödsel .
Matavfallet från ditt hushåll tas omhand av en extern samarbetspartner.