Rönneholms avfallsanläggning

Rönneholms avfallsanläggning

På Rönneholms avfallsanläggning omlastas och mellanlagras avfall från Merab-regionen. På anläggningen sker också kompostering av trädgårdsavfall och det finns också en deponi där avfall som inte kan återvinnas deponeras. Allt avfall som lämnas på anläggningen måste vägas in vilket sker på vågen vid infarten och mottagningsavgiften beräknas utifrån vikten på avfallet.

Hitta hit (Rönneholms mosse)

Läs om kompostjord, asbest samt grundläggande karaktärisering

Kompostjord tillverkas på anläggningen av det trädgårdsavfall som samlas in i kommunerna, vilket medför att vi tillsammans sluter kretsloppet. Privatpersoner kan kan inte köpa kompostjord på anläggningen. Kompostjorden kan dock beställas  i storsäck och levereras till din fastighet. Läs mer om kompostjord

Asbest kan enbart lämnas på Rönneholms avfallsanläggning och inte på återvinningscentralerna. Asbest deponeras på anläggningen och för allt avfall som deponeras krävs en karaktärisering av avfallet. Karaktäriseringsblanketten fylls i av den som lämnar avfallet.
När asbest lämnas ska den vara väl inplastad och försluten med tejp.
Regler för mottagande av asbest

Enligt Naturvårdsverkets föreskrift (2004:10) måste grundläggande karakterisering utföras på ett avfall innan det kan lämnas till deponi. Karakteriseringen ska bidra till att hanteringen av avfallet sker på ett vis som skyddar miljö och människor som kommer i kontakt med det. Rätt klassning är en förutsättning för mottagning och rätt hantering på anläggningen.
Det är avfallsproducenten som är ansvarig för att göra karaktäriseringen. Ofullständiga eller fel ifyllda blanketter medför att lass nekas inkörning till dess att blanketten är ifylld korrekt. Alla fält i blanketten ska fyllas i. Blanketten kan lämnas i vågen, eller mailas till vagen@merab.se.
Blankett för grundläggande karaktärisering

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window