Det här får du lägga i trädgårdskärlet

Det här får du lägga i trädgårdskärlet

GräsklippareDet är viktigt att  du enbart lägger sådant som räknas som trädgårdsavfall i ditt trädgårdskärl, annars går vi miste om en värdefull resurs som kan återvinnas till jord och energi.

MERAB  komposterar ditt trädgårdsavfall så att det blir till näringsrik jord. Får vi in sådant som plast och metall i trädgårdsavfallet så förstörs komposten och en värdefull resurs kan inte återföras till naturen.

Här får du veta vad du kan lägga i ditt trädgårdskärl och annat du behöver tänka på.

Läggs i trädgårdskärl Får INTE läggas i trädgårdskärl
  • Blad och löv
  • Strö och halm med djurbajs
  • Blommor
  • Jord
  • Grenar och kvistar från beskärning av träd och buskar
  • Stenar
  • Gräs och ogräs
  • Grus
  • Mossa
  • Invasiva växter