Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Rosa rosor, löv och gräs.Om du inte abonnerar på ett eget trädgårdskärl kan du som privatperson även transportera ditt trädgårdsavfall direkt till en av våra  återvinningscentraler. Företag lämnar större mängder på Rönneholms avfallsanläggning.

Så här sorterar du trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Trädgårdsavfall är avfall från trädgårdar och parker.  Det kan vara gräs, löv, växtdelar,  mindre träd, blommor och buskar.  På återvinningscentralen ska du sortera ditt trädgårdsavfall i två olika kategorier: Trädgårdsavfall eller Grenar & ris. Här förklarar vi vad du får lägga i respektive fraktion:

Trädgårdsavfall

Läggs bland trädgårdsavfall Sortera INTE som trädgårdsavfall
 • gräs
 • halm
 • mossa
 • löv
 • ensilage
 • krukväxter
 • invasiva växter
 • fallfrukt

Grenar & ris

Läggs bland grenar & ris Sortera INTE som grenar & ris
 • små träd
 • jord
 • buskar
 • plastsäckar
 • grenar
 • rötter
 • stubbar