Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Lämna trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Om du inte abonnerar på ett eget trädgårdskärl kan du som privatperson även transportera ditt trädgårdsavfall direkt till en av våra återvinningscentraler. Företag lämnar större mängder på Rönneholms avfallsanläggning.

Så här sorterar du trädgårdsavfall på återvinningscentralen

Trädgårdsavfall är avfall från trädgårdar och parker. Det kan vara gräs, löv, växtdelar, mindre träd, blommor och buskar. På återvinningscentralen ska du sortera ditt trädgårdsavfall i två olika kategorier: Trädgårdsavfall eller Grenar & ris. Här förklarar vi vad du får lägga i respektive fraktion:

Trädgårdsavfall

Läggs bland trädgårdsavfall Sortera INTE som trädgårdsavfall
 • gräs
 • halm
 • mossa
 • löv
 • ensilage
 • krukväxter
 • invasiva växter
 • fallfrukt

Grenar & ris

Läggs bland grenar & ris Sortera INTE som grenar & ris
 • små träd
 • jord
 • buskar
 • plastsäckar
 • grenar
 • rötter
 • stubbar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window