Invasiva växter

Invasiva växter

En gul blomma och två rosa blommorDe är vackra, men  förrädiska växter som hotar den svenska floran. Okända hotande växter i Sverige har någon gång tagits hit av människan och kallas för invasiva och främmande arter. De sprider sig effektivt i vår natur vilket gör att de konkurrerar ut våra inhemska växter. De påverkar våra ekosystem samt hälsan hos människor och djur, hotar den biologiska mångfalden och kan orsaka stora ekonomiska skador. Det är mycket viktigt  att de hanteras på rätt sätt för att förhindra spridning.

Invasiva arter ska inte sorteras som trädgårdsavfall

Invasiva växter sprider sig lätt via fröer eller rotskott och ska därför förpackas i tätförslutna soppåsar/soppsäckar. Hemma slänger du det i restavfallet och på återvinningscentralen lägger du det i energiåtervinning/brännbart.

De vanligaste invasiva växterna i Mellanskåne

Blomsterlupin

Ursprung: Nordamerika, infördes på 1870-talet.

Spridning: Blomsterlupin har sprit sig i naturen och är svår att utrota på grund av sitt rotsystem. Den är spridd över Mellanskåne och är ett hot mot den känsliga ängsfloran.Lilla blommor

Så bekämpas blomsterlupin: Slå av dem, flera gånger under året, under några års tid – då försvinner de eller gräv/dra upp hela plantor med rot. Eller ta ett spett eller korp och bänd upp plantan.

Så tar du hand om avfallet: Oavsett om du lägger det i ditt kärl hemma eller lämnar det på återvinningscentralen skall det vara väl förpackat för att undvika spridning.    Läs mer om blomsterlupin


Parkslide

Ursprung: Asien. Introducerades i Sverige som en trädgårdsväxt.

Spridning: Via rötter, dolt under jorden och kan tränga in i byggnader, vattenledningar och genom asfalt.  Mindre än  ett gram av en rot från parkslide kan ge upphov till en ny planta.

Kännetecken: Ganska grov och upprätt med decimeterlånga blad. och påminner om bambu till utseendet.  Blir drygt två meter hög på en säsong.

Så bekämpas parkslide:  Parkslide är en svårbekämpad växt. Generellt ska man försöka bekämpa den utan att gräva. Att klippa ner beståndet 4 gånger per säsong och aldrig låta växten blomma och sätta frö kan hindra spridning. Läs mer i Länsstyrelsens råd angående parkslide.

Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska den förpackas tätförslutande. Hemma slänger du den  i restavfallet, på återvinningscentralen lägger du det i energiåtervinning/brännbart. Läs mer om Parkslide


Jätteloka

Ursprung: Västra Kaukasus. Introducerades i Sverige som trädgårdsväxt.
Spridning: Med frön som exempelvis fastnat i bildäck, på kläder eller följer med jord som grävts upp och flyttats.
Hälsorisk: Jättelokans växtsaft i kombination med solljus kan skapa svåra  blåsor och sår på huden.  Använd därför skyddskläder och glasögon när du hanterar jätteloka.
Så tar du hand om avfallet: Precis som övriga invasiva växter ska de förpackas tätförslutande säckar. Hemma slänger du dem i restavfallet, på återvinningscentralenlägger du det i energiåtervinning/brännbart. Läs mer om jättelokan


Observera att sjuk växtlighet, som  smittad buxbom eller askar drabbade av askskottsjukan, ska behandlas på samma sätt som invasiva växtarter.

Mer information om invasiva växter hittar du på Naturvårdverkets hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window