Hur funkar slamtömning?

Hur funkar slamtömning?

Slamtömning – hur det går till och vad du måste tänka på

SlambilMerab samarbetar med Ohlssons AB som vår entreprenör för tömning av enskilda slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare. För tömning av slamavskiljare används metod med mekanisk avvattning. Ohlssons AB använder slamavvattnande fordon vid tömning.

Det är PULS AB som kör jour. Journummer är 046-25 78 50 när det gäller tömning kvällar och helger.

Tömning med mekanisk avvattning är normalåtgärd för trekammarbrunnar och du behöver inte meddela Merab att du vill att din brunn ska tömmas med avvattning. Om du av någon anledning inte vill att brunnen ska tömmas med avvattning, vänligen meddela oss detta minst en vecka innan utsatt tid. Tömning av slutna tankar sker med konventionell slamsugningsbil som tömmer hela volymen. Slammet körs till reningsverket för behandling.

Hur funkar mobil avvattning av slam?

Metoden med slamavvattnare går ut på att slamfordonet är indelat i två fack vilket innebär att man kan dela upp avloppsbrunnens innehåll i olika fraktioner och föra tillbaka vattenfasen till brunnen. Fordonet börjar med att suga upp slamtäcket, som läggs i fack 1. Därefter sugs vattenfasen till fack 2. Efter detta kopplar man om till fack 1 igen för uppsugning av bottenslammet. Slutligen återförs vattenfasen i fack 2 till brunnen.

slamfordonet är indelat i två fack vilket innebär att man kan dela upp avloppsbrunnens innehåll i olika fraktioner och föra tillbaka vattenfasen till brunnen. Fordonet börjar med att suga upp slamtäcket, som läggs i fack 1. Därefter sugs vattenfasen till fack 2, . Efter detta kopplar man om till fack 1 igen för uppsugning av bottenslammet. Slutligen återförs vattenfasen i fack 2 till brunnen.

Viktigt att tänka på:

Mikroorganismerna i slamavskiljaren klarar inte att bryta ner onaturligt material som t ex bindor, plast, tops, torklappar etc. Man får inte spola ner produkter eller miljöfarliga ämnen (till exempel lösningsmedel och färgrester) som förstör den biologiska aktiviteten i brunnen.

Sådana produkter ställer till problem även på reningsverket och dessutom kan stora mängder icke nedbrytningsbart material ställa till med problem vid avvattning, vilket i förlängningen leder till ökade hanteringskostnader.

Var noga med att inte överdosera tvätt- och rengöringsmedel. Läkemedelsrester ska inte spolas ned i toaletten utan lämnas tillbaka till apoteket. Cigarettfimpar innehåller mycket kadmium och ska inte slängas i toaletten.

Vanliga frågor och svar om slamtömning

Nej, du behöver inte vara hemma. Dock ska brunnen vara frilagd och utmärkt när vi kommer för att tömma. Det får inte ligga någonting på locket. Det får inte heller finnas bilar eller annat som blockerar vägen och det får inte finnas lösgående djur.

Enligt kommunala renhållningsförekrifterna ska slamavskiljaren tömmas minst en gång om året eller oftare om behov finns. Om du behöver tömning fler gånger, kontakta MERABs kundtjänst så lägger vi in fler tömningar på ett schema.

Nej, slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall och får bara hämtas av Merab eller en entreprenör som upphandlats av Merab.

Om du har till exempel en trekammarbrunn så är det bara slammet som sugs upp. Vattnet återförs sedan igen. Det gör att brunnen inte blir tom. Under höst och vår när det regnar mycket kan det även trycka in väldigt mycket vatten i brunnen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window