Slamtömning

Slamtömning

 • Ohlssons AB tömmer enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljare i Mellanskåne. Beställning av tömningar görs hos MERAB via formuläret nedan eller via vår kundtjänst.
 • Observera att beställning av högtrycksspolning, tömning av toabod med mera beställs direkt hos Ohlssons AB.
 • Det är  PULS AB som kör jour. Journummer är 046-25 78 50 när det gäller tömning kvällar och helger.

Att tänka på inför tömning

 • Brunnslocket inte skall väga över 15 kg.
 • Är brunnslocket dolt under markytan skall det grävas fram.
 • Inga marktäckande växter eller buskar får dölja brunnen eller försvåra tömningen.
 • Brunnen skall märkas ut så den är lätt att hitta för chauffören.
 • Vintertid ska fastfrusna lock lösgöras.
 • Vägen fram till fastigheten måste vara framkomlig.
 • Transportvägen ska vara minst 3,5 meter bred.
 • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbanan.
 • Transportvägen ska ha en fri höjd som är minst 4,6 meter.
 • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Bilen väger ca 30 ton. Är vägbanan i sådant skick att risk för sönderkörning kan ske, eller vägbanan är oframkomlig på grund av annan anledning, måste ni meddela detta en vecka i förväg för att komma överens om en ny tömningsdag. I annat fall tvingas vi debitera en framkörningsavgift.

Vad kostar slamtömning?

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Alla priser är inklusive moms.

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år om inte särskilda skäl föreligger.

Schemalagd tömning

Tömning av slamavskiljare med avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 1 118
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) 1 611

Tömning av slamavskiljare utan avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 1 509
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) 2 024

Tömning av sluten tank, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 1 609
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) 2 124

Tömning av slamavskiljare för BDT-vatten (köksbrunn), inklusive 15 meter slanglängd

Storlek Pris per tömning (kr)
0-1 m³ 731

Budade tjänster

Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vardagar 06.00-16.00 1 431
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) Vardagar 06.00-16.00 1 946

Budad tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vardagar 06.00-16.00 1 743
0-3 m³ inkl. köksbrunn (0-1 m³) Vardagar 06.00-16.00 2 258

Budad akut tömning av slamavskiljare/ sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vardagar 06.00-16.00 2 471

Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid Pris per budning (kr)
Slamavskiljare/tank 0-3 m³

Fettavskiljare 0-3 m³

Vardagar 16.00-06.00 5 850
Slamavskiljare/tank 0-3 m³

Fettavskiljare 0-–3 m³

Lö/sö/helg 00.00-24.00 7 556

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-3 m³ 2 285
Extra m³ per tömningstillfälle 458

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vard. 06.00-16.00 2 749

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0-3 m³ Vard. 06.00-16.00 3 083

Fosforfällor

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

Schemalagd tömning.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vardagar 06.00-16.00 3 083
Kranbil inkl. förare
Vardagar 06.00-16.00 3 083

Budad tömning av fosforfälla inom 5 arbetsdagar.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00-16.00 4 352
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00-16.00 4 352

Extra tjänster

Tilläggsavgift för extra m³ slamavskiljare och sluten tank

Tillägg för m³ utöver angiven volym

Pris per m³ (kr)

458

Tilläggsavgift extra slanglängd

Slanglängd över 15 meter

Pris per intervall (kr)

15-25 164
25-35 226
35-45 286
45-55 347
Över 55 tillägg per tiotal meter 469

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

804

Tilläggsavgift för liten bil

Liten bil Pris per gång (kr)
1 829

Tilläggsavgift för tungt lock

Tungt lock (mer än 15 kg)

Pris per gång (kr)

804

Övriga slamtömningstjänster

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per timme (kr)

Vardagar 06.00-21.00 2 046
Vardagar 21.00-06.00 2 268
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 877
Högtrycksspolning vardagar 06.00-21.00 1 706

Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk- och avloppsvatten

Storlek

Pris per tömning (kr)

0-1 m³ 1 399

När du beställer slamtömning här, ber vi dig observera att tömning kommer att ske inom 5 arbetsdagar.
Önskar du omgående tömning, ber vi dig ringa oss på 0413-684 40.

Beställ slamtömning här

Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret för beställning av slamtömning samlar vi in personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window