Slamtömning

Slamtömning

Slambrunn och en slang.Ohlssons AB tömmer enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljare i Mellanskåne. Beställning av tömningar görs hos MERAB och faktura administreras hos MERAB. Tömning kan beställas genom formulären längre ner på sidan men du är också välkommen att ringa till oss. Observera att beställning av högtrycksspolning, tömning av toabod m.m. beställs direkt hos Ohlssons AB på tel. 010-45 00 500.

Att tänka på inför tömning

  • Är brunnslocket dolt under markytan skall det grävas fram.
  • Inga marktäckande växter eller buskar får dölja brunnen eller försvåra tömningen.
  • Brunnen skall märkas ut så den är lätt att hitta för chauffören.
  • Vägen fram till fastigheten måste vara framkomlig.
  • Transportvägen ska vara ca 4 meter bred.
  • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbanan.
  • Transportvägen ska ha en fri höjd av ca 5 meter.
  • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Radie 9 m krävs, körbana ska vara minst 4 meter brädd fri höjd ska vara minst 5 meter

Bilen väger ca 30 ton. Är vägbanan i sådant skick att risk för sönderkörning kan ske, eller vägbanan är oframkomlig på grund av annan anledning, måste ni meddela detta en vecka i förväg för att komma överens om en ny tömningsdag. I annat fall tvingas vi debitera en framkörningsavgift.

Vad kostar slamtömning?

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Alla priser är inklusive moms.

Vad kostar tömning?

Storlek Pris per tömning
0 – 3 m3 918 kr
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0-1 m3) 1 322 kr
Storlek Pris per tömning
0 – 3 m3 1 239 kr
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0-1 m3) 1 661 kr
Storlek Pris per tömning
0 – 3 m3 1 320 kr
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0-1 m3) 1 742 kr
Storlek Pris per tömning
0 – 1 m3 600 kr
Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.
Storlek Dag och tid Pris per budning
Slamavsk/tank.0-3 m3 Vard. 16.00 – 06.00 4 800 kr
Slamavsk./tank 0-3 m3 Lö/sö/helg 00.00 – 24.00 6 200 kr
Budad akut tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.
Storlek Dag och tid Pris per budning
0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 027 kr
Budad tömning av Slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd
Storlek Dag och tid Pris per budning
0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 430 kr
0 – 3 m3  inkl. köksbrunn (0- 1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 852 kr
Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.
Storlek Dag och tid Pris per budning
0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 174 kr
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0- 1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 596 kr
Tilläggsavgift för extra m3 slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare
Tillägg för m3 utöver angiven volym Pris per m3
375 kr
Tilläggsavgift extra slanglängd
Slanglängd över 15 meter Pris per intervall
15 – 25 135 kr
25 – 35 185 kr
35 – 45 235 kr
45 – 55 285 kr
Över 55 tillägg per tiotal meter 385 kr
Framkörningsavgift vid bomkörning
Framkörningsavgift Pris per gång
660 kr
Pris per gång
Liten bil 1 500 kr
Pris per gång
Tungt lock (mer än 15 kg) 660 kr
Övriga slamtömningstjänster
Slamsugarbil inkl. förare Pris per timme
vard. 06.00 – 21.00 1 679 kr
vard. 21.00 – 06.00 1 860 kr
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 360 kr
Högtrycksspolning vard. 06.00 – 21.00 1 400 kr
Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk och avloppsvatten
Storlek Pris per tömning
0 – 1 m3 1 148 kr

När Ni beställer slamtömning här, ber vi Er observera att tömning kommer att ske inom 5 arbetsdagar.
Önskar ni omgående tömning, ber vi Er ringa oss på tel: 0413 – 684 40

Beställ slamtömning här

Skriv din fastighetsbeteckning/adress
Välj din kommun
Skriv typ av brunn/tank
Skriv ditt namn
Skriv din e-postadress
Skriv ditt telefonnummer
You must confirm you're not a robot.

I det här formuläret för beställning av slamtömning samlar vi in personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window