Slamtömning

Slamtömning

Slambrunn och en slang.Puls AB tömmer enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljare i Mellanskåne. Beställning av tömningar görs hos MERAB och faktura administreras hos MERAB. Tömning kan beställas genom formulären längre ner på sidan men du är också välkommen att ringa till oss. Observera att beställning av högtrycksspolning, tömning av toabod m.m. beställs direkt hos Puls AB.

Att tänka på inför tömning

  • Är brunnslocket dolt under markytan skall det grävas fram.
  • Inga marktäckande växter eller buskar får dölja brunnen eller försvåra tömningen.
  • Brunnen skall märkas ut så den är lätt att hitta för chauffören.
  • Vägen fram till fastigheten måste vara framkomlig.
  • Transportvägen ska vara ca 4 meter bred.
  • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbanan.
  • Transportvägen ska ha en fri höjd av ca 5 meter.
  • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

En illustration på en lastbil som visar att transportvägen ska vara 4 meter, fri höjd 5 meter och fri bredd 6 meter.

En illustration som visar att vägen ska vara 4 meter. Hindersfri remsa ska vara 1,5 meter på varje sida vid vändplatsen, annars 1 meter.

Bilen väger ca 30 ton. Är vägbanan i sådant skick att risk för sönderkörning kan ske, eller vägbanan är oframkomlig på grund av annan anledning, måste ni meddela detta en vecka i förväg för att komma överens om en ny tömningsdag. I annat fall tvingas vi debitera en framkörningsavgift.

Vad kostar slamtömning?

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Alla priser är inklusive moms.

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år om inte särskilda skäl föreligger.

Schemalagd tömning

Tömning av slamavskiljare med avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 960
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 383

Tömning av slamavskiljare utan avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 296
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 738

Tömning av sluten tank, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 381
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 823

Tömning av slamavskiljare för BDT-vatten (köksbrunn), inklusive 15 meter slanglängd

Storlek Pris per tömning (kr)
0 – 1 m3 628

Budade tjänster

Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 229
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 671

Budad tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 496
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 938

Budad akut tömning av slamavskiljare/ sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 121

Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid Pris per budning (kr)
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Vard. 06.00 – 16.00 5 023
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Lö/sö/helg 00.00 – 24.00  6 487

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 962
Extra m3 per tömningstillfälle 393

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 360

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 647

Fosforfällor

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

Schemalagd tömning.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 2 647
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 2 647

Budad tömning av fosforfälla inom 5 arbetsdagar.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 3 736
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 3 736

Extra tjänster

Tilläggsavgift för extra m3 slamavskiljare och sluten tank.

Tillägg för m3 utöver angiven volym

Pris per m(kr)

393

Tilläggsavgift extra slanglängd.

Slanglängd över 15 mete

Pris per intervall (kr)

15 – 25 141
25 – 35 194
35 – 45 246
45 – 55 298
Över 55 tillägg per tiotal meter 303

Framkörningsavgift vid bomkörning.

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

691

Tilläggsavgift för liten bil.

Liten bil Pris per gång (kr)
1 570

Tilläggsavgift för tungt lock.

Tungt lock (mer än 15 kg)

Pris per gång (kr)

691

Övriga slamtömningstjänster.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per timme (kr)

Vard. 06.00 – 21.00 1 757
Vard. 21.00 – 06.00 1 947
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 470
Högtrycksspolning vard. 06.00 – 21.00 1 465

Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk och avloppsvatten.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 1 m3 1 201

När Ni beställer slamtömning här, ber vi Er observera att tömning kommer att ske inom 5 arbetsdagar.
Önskar ni omgående tömning, ber vi Er ringa oss på tel: 0413 – 684 40

Beställ slamtömning här

Skriv din fastighetsbeteckning/adress
Välj din kommun
Skriv typ av brunn/tank
Skriv ditt namn
Skriv din e-postadress
Skriv ditt telefonnummer
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret för beställning av slamtömning samlar vi in personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.