Slamtömning

Slamtömning

Slambrunn och en slang.Ohlssons AB tömmer enskilda avloppsanläggningar samt fettavskiljare i Mellanskåne. Beställning av tömningar görs hos MERAB och faktura administreras hos MERAB. Tömning kan beställas genom formulären längre ner på sidan men du är också välkommen att ringa till oss. Observera att beställning av högtrycksspolning, tömning av toabod m.m. beställs direkt hos Ohlssons AB .

Att tänka på inför tömning

  • Brunnslocket inte skall väga över 15 kg.
  • Är brunnslocket dolt under markytan skall det grävas fram.
  • Inga marktäckande växter eller buskar får dölja brunnen eller försvåra tömningen.
  • Brunnen skall märkas ut så den är lätt att hitta för chauffören.
  • Vägen fram till fastigheten måste vara framkomlig.
  • Transportvägen ska vara minst 3,5 meter bred.
  • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbanan.
  • Transportvägen ska ha en fri höjd som är minst 4,7 meter.
  • Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Bilen väger ca 30 ton. Är vägbanan i sådant skick att risk för sönderkörning kan ske, eller vägbanan är oframkomlig på grund av annan anledning, måste ni meddela detta en vecka i förväg för att komma överens om en ny tömningsdag. I annat fall tvingas vi debitera en framkörningsavgift.

Vad kostar slamtömning?

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Alla priser är inklusive moms.

Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov dock minst en gång per år. Tömning av fettavskiljare ska ske minst 4 gånger per år om inte särskilda skäl föreligger.

Schemalagd tömning

Tömning av slamavskiljare med avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 058
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 524

Tömning av slamavskiljare utan avvattning, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 428
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 1 915

Tömning av sluten tank, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 1 522
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) 2 009

Tömning av slamavskiljare för BDT-vatten (köksbrunn), inklusive 15 meter slanglängd

Storlek Pris per tömning (kr)
0 – 1 m3 692

Budade tjänster

Budad tömning av slamavskiljare med avvattning inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 354
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 1 841

Budad tömning av slamavskiljare/sluten tank inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 1 649
0 – 3 m3 inkl. köksbrunn (0–1 m3) Vard. 06.00 – 16.00 2 136

Budad akut tömning av slamavskiljare/ sluten tank inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 338

Jourbudad tömning av slamavskiljare, sluten tank och fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inom 4 immar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid Pris per budning (kr)
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Vard. 06.00 – 16.00 5 535
Slamavskiljare/tank.0–3 m3

Fettavskiljare 0–3 m3

Lö/sö/helg 00.00 – 24.00 7 149

Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren), inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 3 m3 2 162
Extra m3 per tömningstillfälle 433

Budad tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 5 arbetsdagar, inklusive 15 meter slanglängd. Spolning av anslutande rör beställs separat.

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2601

Budad akut tömning av fettavskiljare (spolning och sugning av avskiljaren) inom 1 arbetsdag, inklusive 15 meter slanglängd. Budad innan 14.00 töms samma dag, efter 14.00 dagen efter. Spolning av anslutande rör beställs separat

Storlek Dag o tid

Pris per budning (kr)

0 – 3 m3 Vard. 06.00 – 16.00 2 917

Fosforfällor

Inför tömning av fosforfälla ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen enligt ”Föreskrifterna om avfallshantering” så att tömning kan ske med slamsug eller kranbil.

Schemalagd tömning.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 2 917
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 2 917

Budad tömning av fosforfälla inom 5 arbetsdagar.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per hämtning (kr)

Vard. 06.00 – 16.00 4 117
Kranbil inkl. förare
Vard. 06.00 – 16.00 4 117

Extra tjänster

Tilläggsavgift för extra m3 slamavskiljare och sluten tank.

Tillägg för m3 utöver angiven volym

Pris per m(kr)

433

Tilläggsavgift extra slanglängd.

Slanglängd över 15 mete

Pris per intervall (kr)

15 – 25 155
25 – 35 214
35 – 45 271
45 – 55 328
Över 55 tillägg per tiotal meter 444

Framkörningsavgift vid bomkörning.

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

761

Tilläggsavgift för liten bil.

Liten bil Pris per gång (kr)
1 730

Tilläggsavgift för tungt lock.

Tungt lock (mer än 15 kg)

Pris per gång (kr)

761

Övriga slamtömningstjänster.

Slamsugarbil inkl. förare

Pris per timme (kr)

Vard. 06.00 – 21.00 1 936
Vard. 21.00 – 06.00 2 146
Jourtaxa (lö/sö/helg) 2 722
Högtrycksspolning vard. 06.00 – 21.00 1 614

Toalettvagnar och uppsamlingstankar för disk och avloppsvatten.

Storlek

Pris per tömning (kr)

0 – 1 m3 1 324

När Ni beställer slamtömning här, ber vi Er observera att tömning kommer att ske inom 5 arbetsdagar.
Önskar ni omgående tömning, ber vi Er ringa oss på tel: 0413 – 684 40

Beställ slamtömning här

Skriv din fastighetsbeteckning/adress
Välj din kommun
Skriv typ av brunn/tank
Skriv ditt namn
Skriv din e-postadress
Skriv ditt telefonnummer
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret för beställning av slamtömning samlar vi in personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.