Returpapper/tidningar

Returpapper/tidningar

Genom att du sorterar tidningar kan materialet användas igen. Det spar både energi och träd.

Från och med 1 januari 2022 är det kommunernas ansvar att samla in returpapper. Det innebär att du inte längre kan lämna tidningar och annat returpapper på återvinningsstationerna, där förpackningar samlas in.

Däremot går det fortsatt bra att lämna returpapper på MERABs återvinningscentraler. Om du redan idag har ett kärl eller fack för returpapper där du bor, fortsätter du att sortera precis som du har gjort tidigare!

Som tidningar räknas allt som går att bläddra i, till exempel dagstidningar, kataloger, reklamblad och pappersark. Även böcker med mjuk pärm. Har du böcker med hård pärm ska du ta av denna först.

Tänk på!

Blanda inte tidningar med pappersförpackningar. Du ska inte heller lägga kuvert bland tidningar. Kuvert sorteras som restavfall.

Vad händer sen?

Tidningarna sorteras manuellt för att sedan packas i balar innan de skickas till återvinning. Av gamla tidningar blir det bland annat nya tidningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window