Förpackningar

Förpackningar

Genom att du sorterar förpackningar kan materialet användas igen. Det spar både energi och råmaterial. Här kan du läsa om vilka förpackningsslag som ska sorteras ut och vad du ska tänka på.

Glasförpackningar
Färgade glasflaskor och burkar, till exempel ölflaskor utan pant, sorterar du som färgade glasförpackningar.
Ofärgade flaskor och burkar, till exempel syltburkar och vinflaskor sorterar du som ofärgade glasförpackningar.
Tänk på!
Sortera bort korkar och lock. Kasta endast förpackningar av glas i återvinningen, inga dricksglas, keramik eller porslin. De sorteras som restavfall. Glödlampor och lågenergilampor ska du lämna som farligt avfall.
Vad händer sen?
Alla glasförpackningar går till en fabrik för glasåtervinning. Där sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att kunna användas till ny råvara. Det nya glaset används till nya glasförpackningar men också till tillverkning av glasull. När man använder återvunnet glas vid tillverkning istället för att göra helt nytt glas sparar man 20 procent energi.

———-

Pappersförpackningar
Pappersförpackningar är till exempel kartonger, omslagspapper, tvättmedelsförpackningar, pappersmuggar, papperskassar och mjölpåsar..
Tänk på!
Lägg inte tidningar, kataloger och liknande i behållaren för pappersförpackningar. Om det finns annat material i din pappersförpackning tar du bort det som är lätt att ta bort, till exempel en skruvkork.
Vad händer sen?
Pappersörpackningarna packas i balar och körs till pappersbruken, där de behandlas för att sedan bli nya pappersprodukter som till exempel ny kartong, wellpapp och ytskikt på gipsskivor.

———-

Plastförpackningar
Burkar, dunkar, små hinkar, flaskor, korkar eller lock, medicinkartor, chipspåsar och frigoliär exempel på plastförpackningar som du sortera som plastförpackningar. Pantflaskor lämnas i automat.
Tänk på!
Andra produkter av plast som till exempel diskborstar, tandborstar räknas inte som plastförpackningar.
Vad händer sen?
Plastförpackningarna sorteras i olika plastsorter och ibland även efter färg. Beroende på vilken kvalitet de har blir de råvara till olika sorters plastprodukter.

———–

Metallförpackningar
Till metallförpackningar räknas till exempel konservburkar, kaviartuber, metallock och kapsyler.
Tänk på!
Andra produkter av metall såsom stekpannor eller bestick räknas inte som metallförpackningar. De lämnas i metall på en återvinningsstation.
Vad händer sen?
Metallförpackningar sorteras med hjälp av magneter och smälts ner. Metaller kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Man sparar 95 procent energi när man tillverkar nya produkter av återvunnen aluminium