Abonnemang och alternativ

Abonnemang och alternativ

Du kan välja mellan olika abonnemang för hämtning av avfall. Bästa miljövalet är två kärl med fyra fack i vardera. Då kan du sortera matavfall, förpackningar och tidningar direkt i kärlen. Vill du hellre gå iväg med dina förpackningar och tidningar till en återvinningsstation väljer du tvåfackskärl. Då kan du endast lägga restavfall och matavfall i ditt kärl. Det går också bra att komplettera sitt abonnemang med extra kärl till restavfall, matavfall och trädgårdsavfall när det behövs.

Observera! När det står i taxan 190/240 liters kärl – innebär det att 240 liters kärl sätts ut. I taxan finns även 190 liters kärl som finns kvar hos vissa kunder. Dessa 190 liters kärl fasas ut successivt.

Läs mer i prislistan nedan och välj abonnemang som passar dig. Priserna är angivna inklusive moms.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform Avgift per år (kr)
En- och tvåbostadshus, årsbostäder, per bostad 1422

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Två kärl med fyra fack vardera.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar

Töms varannan vecka (26 gånger/år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar

Töms var fjärde vecka (13 gånger/år)

Avgift per år (kr): 2 343

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar lämnas på återvinningscentral och förpackningar av glas, metall, papper och plast lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl: Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr)
240 liter 2 448
370 liter 2 851

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för restavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 521
370 liter 1 994

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för matavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 619

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Tvådelat kärl pappers- samt plastförpackningar.

Kärl: Storlek, liter 13 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 926

Abonnemang

Kompostering av matavfall (kräver dispens)

Fyrfackskärl

Källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack. Facket för matavfall lämnas tomt.

Kärl 1: restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar, töms varannan vecka (26 gånger/ år) eller var fjärde vecka (13 gånger/år)

Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar, töms var fjärde vecka (13 gånger/år)

Avgift för källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl. Facket för matavfall lämnas tomt:

Hämtningsintervall Avgift per år (kr)
Kärl 1 töms varannan vecka (26 gånger/ år)
Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)
2 182
Kärl 1 töms varannan vecka (13 gånger/ år)
Kärl 2 töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)
1 581

Helt kärl

Tidningar lämnas på återvinningscentral och förpackningar av glas, metall, papper och plast lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för helt kärl för restavfall (kräver dispens):

Kärl – Storlek, liter Antal tömningar  Antal tömningar  Antal tömningar 
26 tömningar per år varannan vecka (kr) 13 tömningar per år var fjärde vecka (kr) 4

tömningar per år en gång  per kvartal (kr)

190 eller 240 liter 2 280 1 652 889
370 liter 3127 1948

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Kärl
Storlek, liter
13 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 926

Hämtning från 15/4 till 15/9.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform Avgift per år (kr)
En- och tvåbostadshus, fritidsbostäder, per bostad 1 131

Helårshämtning debiteras enligt fast och rörlig avgift för årsbostäder.

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Två kärl med fyra fack vardera.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar

Töms varannan vecka (12  gånger/år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar

Töms en gång/månad  (7 gånger/år)

Avgift period 1 368

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Delat kärl matavfall och restavfall.

Tidningar lämnas på återvinningscentral och förpackningar av glas, metall, papper och plast lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl: Storlek, liter 12 tömningar per år varannan vecka (kr)
240 liter 1 428
370 liter 1 684

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för restavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 12 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 047
370 liter 1 591

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) för matavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl: Storlek, liter 12 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 047

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Delat kärl pappers- och plastförpackningar.

Kärl: Storlek, liter 7 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 694

Abonnemang

Kompostering av matavfall (kräver dispens)

Fyrfackskärl

Källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack. Facket för matavfall lämnas tomt.

två kärl med fyra fack vardera. Matavfallsfacket ät tom.

Kärl 1: restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar, töms varannan vecka (12 gånger/ år)

Kärl 2: plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar, töms var fjärde vecka (7 gånger/år)

Avgift för källsortering i sju fraktioner i två stycken 370 liters kärl. Facket för matavfall lämnas tomt:

Hämtningsintervall Avgift per år (kr)
Kärl 1 töms varannan vecka (12 gånger år)
Kärl 2 töms var fjärde vecka (7 gånger/år)
1 298

Extra kärl

Avgift per år för extra kärl (helt kärl) restavfall (fast avgift tillkommer ej):

Kärl – Storlek, liter

12 tömningar per år varannan vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 047
370 liter 1 591

Avgift per år för extra kärl (delat kärl) för pappers- och plastförpackningar (fast avgift tillkommer ej):

Kärl – Storlek, liter 7 tömningar per år var fjärde vecka (kr)
370 liter 694

Helt kärl

Tidningar lämnas på återvinningscentral och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för helt kärl för restavfall (kräver dispens):

Kärl – Storlek, liter 12 tömningar per år var varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 657
370 liter 1 962

Fyll i nedanstående uppgifter för den fastighet Ni önskar ändra abonnemang på. Observera att kärlbyte kostar 292:-. Detta gäller ej utökning av antalet kärl, utan endast byte av storlek.

Formulär för abonnemangsändringar

Skriv din fastighetsbeteckning/din adress
Välj din kommun
Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonummer
Skriv din e-postadress
Beskriv abonnemangsändringen som du vill göra
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret för abonnemangsändringar samlar vi in personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.