Villkor vid hyra av lastväxlarflak/hämtning av storsäck

Villkor vid hyra av lastväxlarflak/hämtning av storsäck

 1. Dessa villkor gäller för tjänsterna Lastväxlarflak samt Storsäck. Tjänsterna omfattar utställning av lastväxlarflak, hyra av lastväxlarflak, hemtagning av lastväxlarflak/storsäck samt behandlingsavgift. Ytterligare information om dessa tjänster finns på merab.se.
 2. Däck, asbest, elektronik och farligt avfall får inte läggas i lastväxlarflak/storsäck.
 3. Beställning av tjänst per telefon kan göras till kundtjänst på ordinarie öppettider eller via formulär på merab.se.
 4. Du är alltid välkommen att vända dig till vår kundtjänst för att få hjälp med reklamationer, sorteringsinstruktioner samt annan hjälp som berör köp eller beställning.
 5. Kunden har ansvar att väg fram till anvisad uppställningsplats är farbar och fri från hinder så att MERAB obehindrat kan utföra avtalad tjänst. Detta innebär bl a att:
 • det ska vara tillåtet att parkera på anvisad uppställningsplats
 • vägens bredd ska vara minst 3,5 meter
 • vägen ska klara en tung lastbil
 1. Framkörningsavgift debiteras om planerad/bokad hämtning inte kan utföras. Till exempel på grund av det inte är möjligt att komma åt lastväxlarflak eller storsäck.
 2. Avfall ska sorteras i rena fraktioner. Om det är felsorterat debiteras både behandlingsavgift för osorterat avfall och felsorteringsavgift storbehållare.
 3. Det måste vara tillåtet att ställa lastväxlarflak på önskad plats. Om det ska placeras på annan plats än kundens privata tomt ansvarar kunden själv för att ansöka om och erhålla tillstånd för placering av containern på platsen.
 4. Kunden ansvarar för allt som läggs i lastväxlarflak/storsäck under hela hyresperioden oavsett vem som lägger dit det.
 5. Kunden ansvarar för att följa trafiksäkerhetsregler kring lastning det vill säga att lastväxlarflak/storsäck får ej fyllas över kanten.
 6. Kunden är ersättningsskyldig för skador på MERABs egendom (lastväxlarflak), den tid egendomen är i kundens vård.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window