Storsäck

Storsäck

Från och med den 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Detta omfattar endast bygg- och rivningsavfall som uppkommit från dig som privatperson. Bygg- och rivningsavfallet ska sorteras i minst 9 fraktioner och lämnas till en återvinningscentral.

För dig som inte har möjlighet att ta dig till en återvinningscentral erbjuder vi, mot avgift, fastighetsnära hämtning av det bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet som omfattas av det kommunala ansvaret. Beställning av storsäckar och lastväxlarflak samt hämtning av dessa sker via MERABs kundtjänst på tel. 0413 684 40 och merab.se.

Du som bor inom Hörby, Eslöv och Höörs kommun kan köpa storsäck direkt från oss.  När säcken är full beställer du hämtning. När vi hämtat säcken så behandlar och återvinner vi avfallet. Vi säljer storsäckar på ca 1 kubikmeter som kostar 150 kr per styck. Efter beställningen kan storsäckarna hämtas på återvinningscentralerna i Eslöv, Höör, Hörby samt på Rönneholm tidigast 5 dagar efter beställningen. Tänk på att de ifyllda  säckarna får väga max 1 ton. när de hämtas.

Vanliga frågor och svar om bygg- och rivningsavfall

Insamling via storsäck
Insamling med hjälp av kranbil

Storsäck

Avgift per tillfälle
(kr)

Avgift för hämtning för säck 1-5 3175
Avgift för hämtning för säck 6-15 (utöver avgiften för säck 1-5) 3175
Avgift per säck (hämtas på
ÅVC Eslöv, ÅVC Höör,  ÅVC Hörby eller ÅVC Rönneholm)
150

Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande prislista, beroende på material.

Behandlingsavgifter hittar du här

Framkörningsavgift vid bomkörning

Avgift per tillfälle
(kr)

Framkörningsavgift 761

Framkörningsavgift debiteras om planerad/bokad hämtning inte kan utföras. Till exempel på grund av det inte är möjligt att komma åt lastväxlarflak eller storsäck.

Nej, vi återlevererar inte storsäckar efter hämtning.

Det här ska du slänga sorterade var för sig

 • Gips
 • Plast
 • Planglas
 • Isolering
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • Metall
 • Rent trä
 • Målat trä
 • Impregnerat trä

Det här kan slängas mot högre kostnad

 •  Osorterat bygg- och rivningsavfall (Observera att tryckimpregnerat trä som är farligt avfall får inte förekomma bland Osorterat)

Felsorteringsavgift

Säcken får inte innehålla något av följande: asbest, farligt avfall, elektronik och däck.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tillkommer avgift utöver ordinarie avgift:

Behållare – Storlek

Avgift (kr)

Storbehållare/Container > 1 m3 1 038

Dessutom kommer säcken att vägas in som Osorterat avfall med högre behandlingskostnad.

 • Innan du börjar fylla säcken är det viktigt att du placerar den på en plats max 10 m från en plats där den kan hämtas med en kranbil. Om säcken väger mer än 1 ton eller står placerad längre än 10 meter var snäll och ring vår kundtjänst på 0413 684 40.
 • Säcken ska gå att försluta
 • Kranbilen som hämtar behöver fri höjd på minst 4,7 m och en vägbredd på 3,5 m.

Om vi inte kan hämta säcken på grund av att ovanstående inte följts tar vi ut en framkörningsavgift.