Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är avfall från trädgårdar och parker. Det kan vara gräs, löv, växtdelar,  mindre träd, blommor och buskar. Trädgårdsavfall komposteras.