Restavfall

Restavfall

Restavfall är avfall som inte är farligt avfall och som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning. Det är alltså det som blir kvar när du har sorterat ut farligt avfall, elektronikavfall, läkemedel, matavfall, tidningar och förpackningar av papper, plast, metall och glas.

en soptunna uppdelat i 61% felsorterat och 39 rättsorteratHar du sorterat ut allt som går att sortera ut så ska det inte bli så mycket kvar i restavfallet. Restavfall är hushållsavfall och får endast hämtas av kommunen eller kommunens entreprenör.

Exempel på vad du kan slänga i restavfallet

  • Blöjor, tops, bindor, tamponger
  • Tandborstar, toalettborstar, diskborstar
  • Dammsugarpåsar, disktrasa
  • Snus, cigaretter, tuggummi
  • Kuvert, pennor, Post-IT
  • Trasiga skor och plastleksaker

Det finns fortfarande mycket kvar att sortera ut från restavfallet. Bilden ovan visar vad restavfallet i Mellanskåne bestod av 2018. 61% hade kunnat återvinnas, återanvändas, komposteras eller tas om hand som farligt avfall istället för gå till förbränning.

Restavfallet skickas till förbränning

Allt som hamnar i påsen för restavfall skickas till förbränning för energiåtervinning. Därför är det bra om metall, porslin och glas som inte brinner lämnas på återvinningscentralen och återvinns istället för att skickas till förbränning. Av restavfallet blir det elektricitet och fjärrvärme. Restavfallet från din kommun skickas till Sysavs avfallskraftvärmeverk i Malmö.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window