Matavfall

Matavfall

Matavfall eller organiskt avfall som det också kallas, är sånt som blir över efter tillagning av mat hemma i ditt kök eller på en restaurang. Men det kan också vara avfall som kommer från ett slakteri, en livsmedelsbutik eller jordbruk. Av matavfall blir det biogas och biogödsel.

Det matavfall som du sorterar ut blir till energi i form av biogas och näring i form av biogödsel.

  • Biogas bildas när organiskt avfall, till exempel matavfall, bryts ner av bakterier i en miljö som saknar syre. Processen kallas för rötning. Biogas består till största delen av metan och kan användas som fordonsbränsle för bilar, bussar och lastbilar.
  • Biogödsel är det som blir över efter rötningen. Biogödsel kan användas för att ge näring till åkrar precis som vanligt gödsel .

Matavfallet från ditt hushåll tas omhand av en extern samarbetspartner.

Så här går det till när ditt matavfall blir till biogas och biogödsel

Framställning av biogas från nr 1 till nr 5.

1. Matavfall innehåller näring och energi. 2. Bakterier omvandlar matavfallet till biogas. 3. Biogas används som fordonsbränsle till bilar. 4. Biogödsel som är kvar används i jordbruket. 5 . Kretsloppet sluts, nya grödor kan odlas.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window