Information till dig som bor i lägenhet

Information till dig som bor i lägenhet

Den som äger fastigheten ansvarar för att avfallshanteringen i huset fungerar. Kostnaden för avfallshanteringen ingår normalt i hyran eller avgiften om du bor i bostadsrätt. Det ska finnas ett soprum eller sopställe i närheten av bostaden där du kan lämna ditt avfall. I soprummet ska det finnas kärl för restavfall och matavfall. I övrigt kan fastighetsägaren välja hur mycket sortering och vilken service som skall erbjudas hyresgästerna, t ex förpackningar och tidningar.. Oavsett vad du har för möjlighet att sortera där du bor måste du sortera ditt avfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window