Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall

Från och med den 1 januari 2023 är bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet ett kommunalt ansvar. Detta omfattar endast bygg- och rivningsavfall som uppkommit från dig som privatperson. Bygg- och rivningsavfallet ska sorteras i minst 9 fraktioner och lämnas till en återvinningscentral.

För dig som inte har möjlighet att ta dig till en återvinningscentral erbjuder vi, mot avgift, fastighetsnära hämtning av det bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet som omfattas av det kommunala ansvaret. Beställning av lastväxlarflak samt hämtning av dessa sker via MERABs kundtjänst på tel. 0413 684 40 och merab.se.