Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall

Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet är sedan 2023 ett kommunalt ansvar. Detta omfattar endast bygg- och rivningsavfall som uppkommit från dig som privatperson.

Tänk på att avfallet alltid ska vara sorterat. Oavsett om du lämnar det på bemannad återvinningscentral eller väljer att få det hämtat. 

För dig som inte har möjlighet att ta dig till en återvinningscentral erbjuder vi, mot avgift, fastighetsnära hämtning av det bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet som omfattas av det kommunala ansvaret.

Du beställer storsäck eller lastväxlarflak samt hämtning av dessa här på vår webbplats eller genom att kontakta MERABs kundtjänst.

Sortering

I enlighet med gällande lag ska bygg- och rivningsavfall sorteras. Du som bor i Eslövs, Höörs eller Hörby kommuner sorterar detta enligt följande:

  • Trä (obehandlat, målat)
  • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • Metall
  • Glas
  • Plast (separera mjukplast och hårdplast)
  • Gips
  • Deponi (planglas, glasull, stenull)
  • Avfall till energiåtervinning (det brännbara bygg- och rivningsavfallet som blir kvar efter att ovan fraktioner har sorterats ut)

Bygg- och rivningsavfallet får inte innehålla:

  • Farligt avfall – till exempel impregnerat trä
  • Avfall som faller under producentansvar – till exempel förpackningar av plast och papper samt elektronik

Farligt avfall och elektronik lämnar du på ÅVC.
Förpackningar lämnar du på ÅVS.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window