Elektronikavfall

Elektronikavfall

Allt avfall som har sladd eller drivs med batteri räknas om elektronikavfall. Till exempel trasiga lampor, mobiltelefoner, vattenkokare och TV-apparater är elektronikavfall som ska sorteras ut och lämnas till återvinning. Elektroniska produkter innehåller både ovanliga metaller och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och för miljön om de hanteras på fel sätt. Därför ska du alltid lämna trasig elektronik som inte går att laga till ett godkänt insamlingsställe. Det är till och med lag på att det ska sorteras ut.

Hur vet jag vad som är elektronikavfall?

En enkel regel är att allt som kan lysa, låta, har en sladd eller går på batteri är elektronik och ska hanteras som elektronikavfall när det slängs.

Överkryssad soptunna
All elektronik som säljs i Sverige måste vara märkt med en överkryssad soptunna. På små elektronikprodukter kan symbolen finnas på förpackningen istället.

Här kan du lämna ditt elektronikavfall

  • I alla större elektronikbutiker – för privatpersoner
  • På Merabs återvinningscentraler

Regler för dig som är företagare

För dig som bedriver verksamhet och själv vill transportera elektronikavfall och annat farligt avfall som uppstår i den egna verksamheten gäller följande regler:

  • Transporterar du mindre än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall inklusive elektronikavfall per kalenderår krävs att du gör en anmälan till Länsstyrelsen.
  • Transporterar du mer än 100 kilo eller 100 liter farligt avfall inklusive elektronikavfall per kalenderår, eller om du transporterar yrkesmässigt åt andra krävs tillstånd från Länsstyrelsen. OBS! Tillstånd krävs alltid vid transport av cyanid, kadmium och PCB oavsett mängd.

Läs mer om vilka regler som gäller för dig som företagare vid transport av farligt avfall i Avfallsförordningen (2011:927)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window