Så sorterar du vårdavfall hemma

Så sorterar du vårdavfall hemma

Så här sorterar och förpackar du avfall som uppstår vid sjukdom och vård i hemmet, så att det återvinns rätt och inte flyger iväg när vi tömmer ditt kärl.

Förpacka väl

Förpacka munskydd, engångshandskar, tops, tvättlappar och annat avfall i påse, knyt åt ordentligt med dubbelknut och lägg i restavfallsfacket/kärlet hemma. Att knyta dubbelknut på sin avfallspåse är alltid viktigt för att vår hämtningspersonal ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. I en tid där smitta sprids är det självklart ännu viktigare för att minimera riskerna för att någon ska komma i direktkontakt med smittat löst avfall.

Blöjor

Blöjor lägger du väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundtjänst och beställer ett extra kärl till ditt befintliga abonnemang. Du kan inte lämna använda blöjor på återvinningscentralen.

Covidtest

Ett använt självtest (även kallat hemtest eller snabbtest) förpackar du i påse, knyter åt ordentligt och läger i restavfallet hemma. Förutom förpackningen som du sorterar som pappersförpackningar och instruktionsbladet (bipacksedeln) som du sorterar som tidningar. Oanvända, överblivna självtest lämnar du på apotek, läs mer under Medicin här nedanför.

Engångshandskar

Engångshandskar/medicinska undersökningshandskar slänger du i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundtjänst och beställer ett extra kärl till ditt befintliga abonnemang. Du kan inte lämna använda handskar på återvinningscentralen.

Förkläde/skyddskläder/visir

Skyddskläder och skyddsutrustning som används inom vård i hemmet slängs väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundtjänst  och beställer ett extra kärl till ditt abonnemang. Du kan inte lämna använda skyddskläder eller utrustning på återvinningscentralen.

Handdesinfektionsflaskor

Utan innehåll (eller med väldigt små rester): sortera som plastförpackningar.
Med innehåll: lämna som farligt avfall på återvinningscentralen.

Katetrar

Enstaka katetrar förpackar du väl (till exempel i originalförpackningen) och slänger i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundtjänst och beställer ett extra kärl till ditt befintliga abonnemang. Du kan inte lämna använda katetrar på återvinningscentralen.

Medicin

Överbliven medicin – med eller utan recept – ska lämnas till ett apotek. Vissa apotek med försäljning online kan kostnadsfritt skicka en påse och fraktsedel. Då kan du utan kostnad skicka in dina mediciner. Du kan inte lämna in medicin på återvinningscentralen.

Tablettkartor (blister) för läkemedel består oftast av flera material. Grundregeln är att du ska sortera enligt det material som en förpackning består av till största del.

Munskydd

Använda munskydd slänger du väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundtjänst och beställer ett extra kärl till ditt abonnemang. Du kan inte slänga använda munskydd på återvinningscentralen.

Skydd till underlakan

Använda skydd till underlakan ska slängas i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundtjänst och beställer ett extra kärl till ditt abonnemang. Du kan inte lämna använda skydd på återvinningscentralen.

Sprutor och kanyler

Använda sprutor och kanyler ska slängas i speciella plastbehållare eller klippas av i en så kallad Safe-Clip. Både behållare och Safe-Clip hämtas kostnadsfritt på valfritt apotek. Du kan inte lämna sprutor och kanyler på återvinningscentralen.

Stomipåsar

Använda stomipåsar ska slängas väl förpackade i restavfallet hemma. Om det inte får plats i ditt restavfall kontaktar du vår kundtjänst och beställer ett extra kärl till ditt abonnemang. Du kan inte lämna använda stomipåsar på återvinningscentralen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window