Asbest och eternit

Asbest och eternit

Asbest är klassat som farligt avfall. Den som river asbest ska göra en anmälan eller ansökan om rivningslov hos kommunen.

Det finns också ett omfattande regelverk kring transport av asbestavfall. Avfallet ska transporteras fuktat i behållare eller tät säck som ska vara märkt ”Innehållande asbest”. Hantering av asbest är reglerat i Arbetsmiljöverkets bestämmelser och ska lämnas till deponering.

Exempel på asbesthaltigt material

 • skivor och plattor för tak och väggar
 • i fogmassor
 • fix till kakel
 • ventilationstrummor
 • värmeisolering
 • vissa golvmattor
 • fönsterbänkar

Omhändertagande av asbestavfall

MERAB kan ta emot asbestavfall på Merabs kretsloppspark utanför Stehag.

Leveranskrav: Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl.

Mindre mängd

 • När det gäller asbest så är det endast en mindre mängd, upp till 20 kg, som får lämnas kostnadsfritt.
 • Avfallet ska kunna läggas i en tät specialbyggd container och måste vara inplastad/tejpad så att det inte dammar.
 • Lossningen sköter du själv.

Större mängd

 • Asbesten/eterniten ska vara inplastad/tejpad och förpackningen väl försluten.
 • Önskvärt att det asbesthaltiga avfallet levereras på pall eller i storsäck. MERAB erbjuder hjälp med lossning.

Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energi återvinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på MERABs deponi. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (t ex jord) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window