Elektriska och elektroniska produkter

Elektriska och elektroniska produkter

Elektriska och elektroniska produkter ingår i producentansvaret. Dessa kan ha ett innehåll av ämnen som är farligt avfall.

Detta gäller bl. a elektrisk apparatur, IT-utrusning, brandvarnare (kan innehålla ett radioaktivt ämne), elradiatorer, elkablar, strömbrytare, glödlampor, lysrör, mm.

Elektriska komponenter från fordon och t.ex. specialkomponenter från industri kan ni få mer information på Elkretsens hemsida www.el-kretsen.se.

OMHÄNDERTAGANDE AV EL- OCH ELEKTRONIKAVFALL

Elavfall ska sorteras ut och hanteras avskilt från annat avfall. Viktigt är att elavfallet hanteras varsamt så att produkterna inte går sönder och miljöskadliga ämnen läcker ut. Inget elavfall får därför återvinnas, fragmenteras, förbrännas eller deponeras innan det har förbehandlats i en anläggning med ett särskilt tillstånd.

MERAB kan ta emot elavfall med producentansvar. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window