Trä (målat och omålat)

Trä (målat och omålat)

Träavfall har ett energivärde och kan sorteras ut och flisas för förbränning i lämplig förbränningsanläggning, om det inte kan återanvändas på annat sätt. Trä får inte vara blandat med annat avfall som t ex tjärpapp, kablar, plast, betong, papper, nät mm.

Spik, skruv och gångjärn kan accepteras om det är av magnetiska metaller som sorteras ut vid flisning eller vid förbränningsanläggningen. Omagnetiska metaller ställer dock till problem och ska därför sorteras ut innan flisningen.

Målat trä accepteras om det efter flisning ska förbrännas i en ordinär fjärrvärmeanläggning.

Sortera ut impregnerat virke eftersom det är farligt avfall och ska hanteras separat.

Exempel på träavfall

  • rivningsvirke
  • engångspallar
  • träspill
  • köksinredningar
  • karmar, dörrar
  • masonit, spånskivor m m.

Exempel på impregnerat virke är: Terrass, slipers, trall, staket. Färgen är oftast mörkare och grön eller brunaktig. Det sorterat ut som farligt avfall.

Omhändertagande av träavfall

MERAB, kan ta emot träavfall. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window