Gips

Gips

Gips förekommer som tak, väggar, golvskivor m.m. Materialet ska då vara fritt från bl.a. plåt och trä. I annat fall ska det deponeras.
OMHÄNDERTAGANDE AV GIPS
MERAB, kan ta utsorterad gips emot för återvinning. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.