Gips

Gips

Gips förekommer som tak, väggar, golvskivor m.m. Materialet ska då vara fritt från bl a plåt och trä. I annat fall ska det deponeras.

Omhändertagande av gips

MERAB, kan ta utsorterad gips emot för återvinning. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window