Betong, tegel och jordmassor

Betong, tegel och jordmassor

Inert material som är fri från föroreningar, t ex golvmattor, tapeter, järnkonstruktioner, trä, oljor, kemikalier, kan efter krossning användas som väg- eller övrigt ballastmaterial. Verksamhet omfattande krossning och användning av krossat material ska anmälas till kommunen. Jordmassor har olika kategoriseringar beroende på föroreningshalt. Efter provtagning kan det avgöras om dessa är av sorten MRR, KM, MKM, IFA eller FA. MRR är rent material och övriga är förorenat. Det är avlämnarens skyldighet om att förvissa sig om ev. föroreningshalt genom att karaktärisera och dokumentera avfallet. SE Naturvårdverkets handbok 2010:1

EXEMPEL

  • taktegel, tegelsten
  • kakel, klinker
  • betongkross, betongblock, betongtrappor, lättbetong,
  • kassation från tillverkning av betongkonstruktioner m m.

OMHÄNDERTAGANDE AV BETONG, TEGEL MM

MERAB, kan ta emot schaktmassor. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window