Metallskrot

Metallskrot

Metallskrot är en viktig resurs som ska tas tillvara av skrotåtervinnarna för leverans till svenska och utländska stålverk. Skrot ska inte läggas på deponi eftersom metaller även kan vara miljöstörande och på sikt lakas ut i miljön. Den utsorterade skrotfraktionen går till fragmenteringsanläggningar och behöver inte vara fullständigt föroreningsfri.

Exempel på metallskrot

  • badkar, diskbänkar
  • vattenradiatorer, rör
  • ventilationstrummor
  • trapp- och balkongräcken
  • järn- och aluminiumkonstruktioner

Omhändertagande av metallskrot

MERAB, kan ta emot metallskrot av begränsad storlek. Om du väljer en annan mottagare, försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window