Energiåtervinning/Brännbart

Energiåtervinning/Brännbart

Övrigt brännbart avfall såsom plast, textil och papp ska sorteras ut vid källan och omhändertas i förbränningsanläggning.

OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL TILL ENERGIÅTERVINNING

MERAB, kan ta emot brännbart avfall till energiåtervinning. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.