Energiåtervinning/Brännbart

Energiåtervinning/Brännbart

Övrigt brännbart avfall såsom plast, textil och papp ska sorteras ut vid källan och omhändertas i förbränningsanläggning.

Omhändertagande av avfall till energiåtervinning

MERAB, kan ta emot brännbart avfall till energiåtervinning. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window