Impregnerat trä

Impregnerat trä

Impregnerat trä är farligt avfall. Det brukar ha en grönaktig färg som gör det urskiljbart gentemot annat trä.

Exempel på impregnerat trä

  • terrass
  • slipers
  • trall
  • staket

Omhändertagande av impregnerat trä

MERAB kan ta emot impregnerat trä. Om du väljer en annan mottagare – försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window