Icke farligt avfall för deponering

Icke farligt avfall för deponering

Allt avfall som ska deponeras ska vara karakteriserat. Avfallsproducenten ska känna till avfallets egenskaper och vilka ämnen det innehåller. Man måste också bedöma hur stor utlakningen av föroreningar är när avfallet ligger i deponin. I vissa fall krävs att avfallet provas. I karaktäriseringen ingår även att kontrollera om avfallet kan återvinnas istället för att deponeras.
Vissa avfallsslag omfattas inte av provningskravet. Rådfråga din avfallsmottagare

OMHÄNDERTAGANDE

MERAB, kan ta emot eller ge råd om den här typen av avfall. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.
Resultatet från karakteriseringen ska dokumenteras och producenten ska visa upp dessa handlingar vid den deponi dit avfallet ska.